Aktualności

KARTA MOTOROWEROWA

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do EGZAMINU NA KARTĘ MOTOROWEROWĄ informuję, że nadarzy się taka możliwość, pod warunkiem, że do dnia 10.01.2013 r. (czwartek) zbierze się grupa chętnych licząca przynajmniej 5 osób.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie wypełnionego arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego. Arkusz dostępny jest w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury.

                                                             - mgr Bogusław Chroboczek, nauczyciel prowadzący